FIDE KURALLARI1 Temmuz 2017’den itibaren geçerli olan FIDE Satranç Kuralları

İçindekiler: GİRİŞ ÖNSÖZ TEMEL OYUN KURALLARI

 

Madde 1: Satranç oyunun doğası ve amaçları

Madde 2: Satranç tahtasındaki taşların başlangıç konumu

Madde 3: Taşların hareketleri

Madde 4: Taşların hareket ettirilmesi Madde

Madde 5: Oyunun sonuçlanması

 

YARIŞMA KURALLARI

 

Madde 6: Satranç saati Madde

Madde 7: Kuraldışı durumlar Madde

Madde 8: Hamlelerin kaydedilmesi Madde

Madde 9: Oyunun berabere olması Madde

Madde 10: Puanlar Madde

Madde 11: Oyuncuların yönetilmesi Madde

Madde 12: Hakemin rolü (Önsöz’e bakınız)

 

Ekler:

A. Hızlı satranç

B. Yıldırım

C. Cebrik notasyon

D. Görme engelli oyunculara ilişkin kurallar

Rehber Talimatlar

I.                     Ertelenmiş oyunlar

II.                   Satranç960 kuralları

III.                 Hızlıoyun Bitişleri

 

 

Satranç Kurallarında geçen terimler sözlüğü

GİRİŞ

FIDE Satranç Kuralları, tahta üzerindeki satranç oyununu kapsar. Satranç Kuralları iki bölümden oluşmuştur: 1. Temel Oyun Kuralları ve 2. Yarışma Kuralları.

Bakü – Azerbaycan’da yapılan 87. FIDE kongresi ve 2017’de Atina- Yunanistan’da yapılan Genel Kurul’da benimsenmiştir. 1 Temmuz 2017’de yürürlüğe girecek olup İngilizce metin asıldır.

Bu kurallarda geçen “o”, “onu/ona” ve “onun” ifadeleri hem kadın hem de erkek sporcuları kapsamaktadır.

ÖNSÖZ

FIDE Satranç Kuralları, oyun sırasında çıkabilecek bütün durumları kapsayamaz, her türlü durumu da bir kurala bağlayamaz. FIDE Satranç Kuralları içinde tam olarak yer almayan bir durumla karşılaşıldığında, ilke olarak burada karşımıza çıkan eşdeğer durumları göz önüne alarak doğru bir yargıya varabilmek gerekir. FIDE Satranç Kuralları, hakemlerin, yeterli, adil ve tam olarak tarafsız olduklarını varsayar. Çok detaylı kurallar hakemin özgür biçimde karar vermelerini kısıtlar ve özel durumlardan kaynaklanan sorunlara çözüm bulmasını önleyebilir. FIDE tüm oyuncu ve federasyonları bu bakış açısını benimsemeye davet eder.

Satranç oyunu, kare şeklindeki bir “satranç tahtası‟ üzerinde, iki rakibin taşları sırayla hareket ettirmesi ile oynanır.

Açık renkli taşlarla (Beyaz) oynayan oyuncu ilk hamleyi yapar, koyu renkli taşlarla (Siyah) oynayan oyuncunun sonraki hamleyi yapmasının ardından, oyuncular karşılıklı olarak sırayla hamle yapmaya devam ederler.

Rakibi hamlesini yapmış olan taraf “hamlede” dir

Her iki tarafın da amacı, rakip şahı, geçerli bir hamleyle önlenemeyecek biçimde “tehdit altında‟ tutmaktır.

Bunu başaran taraf rakibini (rakibinin şahını) “mat‟ yapmış demektir ve oyunu kazanır. Oyuncunun, şahını tehdit altında bırakmasına, tehdit altına sokacak hamle yapmasına ve rakibinin şahını “alma‟sına izin verilmez.

Şahı mat olan taraf oyunu kaybeder.

 Hiçbir oyuncunun mat yapma olanağının kalmadığı bir konumda, oyun beraberedir (Madde 5.2.2’ye bakınız)

Satranç tahtası, çizgili 64 (8x8) eşit kareden oluşur ve kareleri sırayla açık (beyaz kareler) ve koyu (siyah kareler) renktedir. Satranç tahtası, iki rakip arasına beyaz renkli köşe karesi sağ tarafta olacak şekilde yerleştirilir.

Oyunun başlangıcında Beyaz 16 açık renkli taşa (“beyaz‟ taşlar), Siyah 16 koyu renkli taşa sahiptir (“siyah‟ taşlar).

 

Bu taşlar aşağıda gösterilmiştir:

 

Bir beyaz şah;

Ş simgesiyle gösterilir.

Bir siyah şah;


Ş simgesiyle gösterilir.

Bir beyaz vezir;


V simgesiyle gösterilir.

Bir siyah vezir;


V simgesiyle gösterilir.

İki beyaz kale;


K simgesiyle gösterilir.

İki siyah kale;


K simgesiyle gösterilir.

İki beyaz fil;


F simgesiyle gösterilir

İki siyah fil;


F simgesiyle gösterilir.

İki beyaz at;


A simgesiyle gösterilir.

İki siyah at;


A simgesiyle gösterilir.

Sekiz beyaz piyon;


P simgesiyle gösterilir.

Sekiz siyah piyon;P simgesiyle gösterilir.