Sultan II. Abdülhamid'in çok zeki olduğunu gösteren 10 mesele

Devlet-i Aliyye'nin 34. padişahı, 113. İslam halifesi, iki kutsal caminin hizmetkarı: Sultan 2. Abdülhamid Han. Osmanlı Devleti'nin çöküş döneminde 33 yıl tahtta kalan Sultan Abdülhamid, Devlet-i Aliyye'nin en zeki padişahlarından biridir. Özellikle projeleriyle gündeme gelen Sultan Abdülhamid'in petrol haritası da çok konuşulup tartışılmıştır. Sultan 2. Abdülhamid'in; denizaltı, tüp geçit, boğaz köprüsü, yapay göl, kanal, vs gibi projeleri olmuştur.

Sultan II. Abdülhamid'in çok zeki olduğunu gösteren 10 mesele
27 Nisan 2017 - 13:27 - Güncelleme: 03 Aralık 2019 - 15:23

 

Çok zeki olan Sultan 2. Abdülhamid Han Devlet-i Aliyye'yi onyıllarca denge politikası ile Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya arasında topraklarını elde tutmuştur. Kiliseler arası rekabeti desteklemiş, böylece balkanları uzun süre Osmanlı egemenliginde tutmuştur. Arapların Mekkedeki emiri Şerif Hüseyin'i de İstanbul'da tutup Arapların Osmanlıdan ayrılmasını önlemeye çalışmıştır. Ancak daha sonra İttihat ve Terakki yönetimi bu kazanımları kaybettirmiştir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum