Türk Müziği Yasak, Garp Müziği Çalacaksınız.

   O yıl TC. hükümeti! radyolarda Türk Müziğinin Çalınmasını yasaklamıştı. Genç cumhuriyet!; alaturka yerine alafrangayı, yani, batı kültürünü topluma yerleştirmek istiyordu. Hakkında pek çok spe­külasyon bulunan bu yasak, 6 Eylül 1936'ya kadar sü­recek ve kuşkusuz bu süre içinde Radyo, Türk müziğinin gelişimine katkıda bulunmak şöyle dursun, bilakis unutturulmasına (daha kötüsü, yozlaşmış bir örneğinin doğ­masına vesile olacaktı.

   FACEBOOK YORUMLAR

   YORUMLAR

   • 0 Yorum